Lygiagreti prekyba

Kas yra lygiagreti prekyba?

Medikamentų kainos ES ir EEE priklausančiose šalyse - skirtingos, todėl prekybininkai pigesnių vaistų dažniausiai įsigyja Pietų Europoje. Šie vaistai paprastai keliauja į Šiaurės Europos valstybes, kurių vyriausybės yra nustačiusios aukštesnes medikamentų kainas. Kad šis procesas būtų paprastesnis, įstatymų leidėjai yra nustatę išskirtinę prekybos formą - lygiagretų importą.

Net ir įskaitant tiekėjų patiriamas transporto, pakavimo ir kitas išlaidas, ES ir EEE šalyse importuotojai gali pasiūlyti medikamentus mažesnėmis kainomis nei užsienio gamintojų atstovai Lietuvoje.

Lygiagreti prekyba sumažina valstybės išlaidas sveikatos apsaugai, todėl vartotojai originalių, pažangių ir naujų vaistų gali įsigyti mažesnėmis kainomis. Ši prekybos forma skatina konkurenciją, padeda kurti naujas darbo vietas.

Svarbiausia - užtikrinti, kad sveikatos apsaugos paslaugų teikėjai galėtų pasinaudoti lygiagrečia prekyba visiškai nerizikuodami pacientų sveikata.

Lygiagreti farmacijos produktų prekyba yra teisėta ir saugi prekybos (ES) vidaus rinkoje forma. Laisvas prekių judėjimas - vienas kertinių Bendrosios Rinkos principų, reguliuojamas ES Steigimo sutarties. Sutarties nuostatos tiesiogiai yra įgyvendintos ir Lietuvos teisės aktuose.

Lietuvoje Vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimus išduoda Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

Lygiagrečiai galima importuoti tik tuos vaistinius preparatus, kuriems išduotas šis leidimas. Už vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo išdavimą mokamas nustatytas mokestis.

Vaistiniai preparatai gali būti lygiagrečiai importuojami tik iš EEE valstybių. Juos turi teisę importuoti vaistinio preparato lygiagretaus importo leidimo turėtojas.

Apie ketinimą lygiagrečiai importuoti vaistus importuotojas turi informuoti šio vaistinio preparato rinkodaros teisės turėtoją ir Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą.

Lygiagretus importuotojas privalo turėti taip pat didmeninių vaistų platinimo licenciją, ženklinimo ir pakuočių pakeitimas turi būti atliekamas pagal geros gamybos praktikos reikalavimus.  Importuotojas privalo laikytis ir gamintojui būtinų farmakologinio budrumo reikalavimų.

Daugiau informacijos apie išduotus leidimus galite rasti Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos interneto svetainėje.